Stowarzyszenie Działaczy Pomocy Społecznej „Wszyscy Razem” informuje, iż we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubominie, od kwietnia 2023 r. w ramach realizacji zadania publicznego, dofinansowanego ze środków Gminy Lubomino rozpoczyna swoją działalność Grupa Wsparcia „Razem jesteśmy silniejsi”.

          Grupa wsparcia jest formą pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie, współuzależnionych, niezależnie od wieku, płci, statusu społecznego itp.

          Grupa wsparcia „Razem jesteśmy silniejsi” będzie prowadzona przez specjalistę 
    w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Lubomino.

          Udział w grupie polegać na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego. Biorąc udział w grupie można będzie:

  • uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z własnymi trudnościami
  • odnaleźć swoje mocne strony
  • zrozumieć siebie oraz własne potrzeby
  • znaleźć sposób na zmianę swojej sytuacji życiowej
  • poszerzyć wiedzę z zakresu przemocy w rodzinie, uzależnień.

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i nieodpłatne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie pod numerem telefonu 733 155 933.

Udostępnij