W ramach Projektu Akademia Świadomego Seniora II dofinansowanego ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025” umożliwiamy Seniorom z terenu Gminy i Miasta Lidzbark Warmiński możliwość korzystania z bezpłatnych porad specjalistycznych w tym wsparcia pracownika socjalnego

Korzystanie z bezpłatnego poradnictwa pracownika socjalnego może być niezwykle wartościowe i pomóc w wielu aspektach życia. Oto kilka argumentów, które mogą zachęcić państwa do skorzystania z tej formy wsparcia:

  1. Indywidualna pomoc i wsparcie: Pracownicy socjalni są wykwalifikowanymi profesjonalistami, którzy oferują indywidualne wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Mogą pomóc w radzeniu sobie z różnymi problemami, od problemów finansowych i zdrowotnych po osamotnienie czy utratę bliskiej osoby, poprawę relacji rodzinnych , sąsiedzkich.
  2. Rozwiązanie problemów codziennych: Pracownik socjalny może pomóc seniorom w znalezieniu praktycznych rozwiązań dla codziennych problemów, takich jak dostęp do opieki zdrowotnej, świadczeń społecznych czy usług na rzecz osób starszych.
  3. Poprawa jakości życia: Dzięki poradnictwu pracownika socjalnego seniorzy mogą zyskać wsparcie, które pozwoli im poprawić jakość życia. Będą mieli szansę na aktywniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, a także na korzystanie z dostępnych dla nich możliwości i programów.
  4. Ułatwienie dostępu do pomocy: Pracownicy socjalni są dobrze zaznajomieni z dostępnymi środkami wsparcia i świadczeń dla osób starszych. Pomagają seniorom zrozumieć swoje prawa i skorzystać z dostępnych zasobów, które mogą pomóc im w trudnych sytuacjach.
  5. Psychologiczne wsparcie: Proces starzenia się może być emocjonalnie trudny dla wielu osób. Pracownicy socjalni nie tylko pomagają rozwiązywać konkretne problemy, ale także oferują psychologiczne wsparcie i zrozumienie dla seniorów, którzy mogą odczuwać smutek, lęk lub stres.
  6. Bezpieczeństwo i poczucie zaufania: Pracownicy socjalni działają w trosce o dobro seniorów. Dzięki nim, osoby starsze mogą czuć się bezpieczniej i zaufać, że ich potrzeby będą rozumiane i skutecznie wspierane.
  7. Życie w godnych warunkach: W niektórych przypadkach seniorzy mogą zmagać się z problemami mieszkaniowymi lub ubóstwem. Pracownik socjalny może pomóc w znalezieniu odpowiednich programów mieszkaniowych i innych środków, które pomogą zapewnić godne warunki życia.

Podsumowując, bezpłatne poradnictwo pracownika socjalnego może stanowić cenny zasób dla seniorów, pomagając im radzić sobie z różnymi wyzwaniami i poprawiając ich jakość życia. Zachęcajmy seniorów do korzystania z tego wsparcia, dzięki któremu będą mogli cieszyć się bardziej niezależnym, zdrowym i pełnym życiem w późniejszych latach.

Udostępnij