Miło nam poinformować, że w ramach II otwartego konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego na realizację realizację zadań publicznych w 2021r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPiW), otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą Power Senior.

Nasze działania będą skierowane do Mieszkańców Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. Ich celem jest jest poprawa jakości życia seniorów – mieszkańców Miasta Lidzbark Warmiński poprzez wdrożenie działań aktywizacyjnych w zakresie rekreacyjno-sportowym, kulturalnym.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie od IX do XII 2021r. i przewiduje:

Aktywizację sportową – w ramach bloku odbędzie się 13   zajęć sportowych ( IX-XI 2020r.). Będą to ogólnousprawniające ćwiczenia ruchowe dla seniorów mających na celu pobudzenie aktywności, wzmacnianie kondycji fizycznej, zwiększenie mobilności stawów, wzmacnianie kręgosłupa, pobudzenie układu krążenia. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez dyplomowanego nauczyciela wychowania fizycznego, trenera personalnego osób starszych z uprawnieniami do  kinezygeronotoprofilaktyki. Zajęcia odbędą się przez 3 miesiące.  W przypadku nałożenia obostrzeń GIS  chętni seniorzy będą mieli możliwość korzystania ze spotkań w formie online.

Aktywizację społeczną – W ramach tego bloku odbędą się przede wszystkim warsztaty zwiększające świadomość i wiedzę na temat  spraw  związanych z codziennym funkcjonowaniem ( warsztaty z pracownikiem socjalnym, pawnikiem, pielęgniarką, policjantem, z bezpieczeństwa cyfrowego) . Dzięki temu seniorzy będą wiedzieli gdzie mogą rozwiązać swoje problemy osobiste, jakie są narzędzia wsparcia, jak postępować w sytuacji zagrożenia, problemów zdrowotnych.  Wspólne uczestnictwo w warsztatach grupowych będzie miało wpływ na rozwój kontaktów społecznych, aktywne i  urozmaicone spędzanie czasu wolnego.

Aktywizację kulturalną –  Zostanie przeprowadzone spotkanie z autorką książek, która opowie o swojej twórczości. Celem działania jest zwiększenia kompetencji kulturowych oraz potrzeby obcowania z kulturą wśród mieszkańców, promowanie infrastruktury kulturalnej miasta ( Oranżeria Kultury XI 2021 r. – 2 godziny).

Udostępnij