Miło nam poinformować, że w ramach II otwartego konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego na realizację realizację zadań publicznych w 2021r. wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (UoDPPiW), otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą Power Senior.

Nasze działania będą skierowane do Mieszkańców Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. Ich celem jest jest poprawa jakości życia seniorów – mieszkańców Miasta Lidzbark Warmiński poprzez wdrożenie działań aktywizacyjnych w zakresie rekreacyjno-sportowym, kulturalnym.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie od IX do XII 2021r. i przewiduje:

Aktywizację sportową – w ramach bloku odbędzie się 13   zajęć sportowych ( IX-XI 2020r.). Będą to ogólnousprawniające ćwiczenia ruchowe dla seniorów mających na celu pobudzenie aktywności, wzmacnianie kondycji fizycznej, zwiększenie mobilności stawów, wzmacnianie kręgosłupa, pobudzenie układu krążenia. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez dyplomowanego nauczyciela wychowania fizycznego, trenera personalnego osób starszych z uprawnieniami do  kinezygeronotoprofilaktyki. Zajęcia odbędą się przez 3 miesiące.  W przypadku nałożenia obostrzeń GIS  chętni seniorzy będą mieli możliwość korzystania ze spotkań w formie online.

Aktywizację społeczną – W ramach tego bloku odbędą się przede wszystkim warsztaty zwiększające świadomość i wiedzę na temat  spraw  związanych z codziennym funkcjonowaniem ( warsztaty z pracownikiem socjalnym, pawnikiem, pielęgniarką, policjantem, z bezpieczeństwa cyfrowego) . Dzięki temu seniorzy będą wiedzieli gdzie mogą rozwiązać swoje problemy osobiste, jakie są narzędzia wsparcia, jak postępować w sytuacji zagrożenia, problemów zdrowotnych.  Wspólne uczestnictwo w warsztatach grupowych będzie miało wpływ na rozwój kontaktów społecznych, aktywne i  urozmaicone spędzanie czasu wolnego.

Aktywizację kulturalną –  Zostanie przeprowadzone spotkanie z autorką książek, która opowie o swojej twórczości. Celem działania jest zwiększenia kompetencji kulturowych oraz potrzeby obcowania z kulturą wśród mieszkańców, promowanie infrastruktury kulturalnej miasta ( Oranżeria Kultury XI 2021 r. – 2 godziny).

Power Senior trwa!

Power Senior trwa!

Za nami cztery zajęcia sportowe Seniorów. Ćwiczymy, wzmacniamy mięśnie kręgosłupa, rozluźniamy spięte partie ciała, a wszystko to w spokojnym tempie, w bardzo przyjemnej atmosferze. Zajęcia odbywają się w poniedziałki o…

Udostępnij
Drugie zajęcia seniorów.

Drugie zajęcia seniorów.

Jest nas coraz więcej, a to za sprawą pani Anety która, nie tylko zachęca do udziału w zajęciach swoją wiedzą, doświadczeniem, ale również bardzo miłym usposobieniem. Były ćwiczenia, rozciąganie spiętych…

Udostępnij
Pierwsze zajęcia za nami

Pierwsze zajęcia za nami

Dziś odbyło się pierwsze sportowe spotkanie seniorów. Aneta Klamka, nasza instruktorka dołożyła wszelkich starań, aby przywrócić mobilność stawom, rozciągnąć spracowane mięśnie. Ćwiczenia odbywały się w spokojnym tempie, dostosowanym do możliwości…

Udostępnij
Projekt Power Senior -ruszył

Projekt Power Senior -ruszył

Wraz z nowym rokiem szkolnym, rozpoczęliśmy kolejny projekt adresowany do mieszkańców Miasta Lidzbarka Warmińskiego w wieku emerytalnym, którego celem wdrożenie działań aktywizacyjnych w zakresie rekreacyjno-sportowym, kulturalnym. Nie byłoby to możliwe,…

Udostępnij

Udostępnij

Similar Posts