WOLĘ WARIANT WOLONTARIAT

A więc udało się!!! Dziś otrzymaliśmy wspaniałą informację.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego przyznał nam w ramach ogłoszonego konkursu na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sektora pozarządowego, w tym rozwoju wolontariatu w 2021 r. dofinansowanie w kwocie 5050 zł. W ramach dofinansowania zrealizujemy projekt „WOLĘ WARIANT -WOLONTARIAT”

Projekt WOLĘ WARIANT WOLONTARIAT jest efektem przeprowadzonych w styczniu i lutym br. badań na temat wolontariatu wśród dzieci i młodzieży powiatu lidzbarskiego. Badania dowiodły, że młodzi ludzie mają ogromną potrzebę pomagania innym, ale tak naprawdę niewiele możliwości aby to robić.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zaplanowaliśmy w ramach projektu ciekawe działania.

Grupę projektową będzie stanowiło co najmniej 10 dzieci pochodzących z terenu powiatu lidzbarskiego w wieku od 10 do 14 lat. Wobec uczestników zostaną przeprowadzone warsztaty zwiększające
wiedzę z zakresu wolontariatu, warsztaty kreatywne – praktyczne, a następnie utworzony zostanie z uczestników projektu klubu młodego wolontariusza, który będzie funkcjonował przy stowarzyszeniu Działaczy Pomocy Społecznej „Wszyscy Razem”. Młodzi wolontariusze będą zaangażowani w organizację kampanii promującej wolontariat, przeprowadzą w szkołach konkurs plastyczny, pomogą w przygotowaniu galerii prac online, a następnie będą podejmować wspólnie ze stowarzyszeniem inicjatywy, akcje pomocowe i tp.

Nadrzędnym celem takich działań jest rozwijanie wśród młodzieży postawy bezinteresowności, otwartości i wrażliwości na rzecz potrzebujących pomocy, jak również promocja i rozwój idei wolontariatu ,
aktywne włączenie w proces wolontariatu.

Niebawem ogłosimy rekrutację.

Udostępnij