Stowarzyszenie Działaczy Pomocy Społecznej „ Wszyscy Razem” w okresie od 01.10.2020r. do 31.12.2020 zrealizowało pilotażowy projekt socjalny pod nazwą „Skrzydła”.

Na podstawie współpracy z lokalnymi OPS-ami, do projektu wytypowano 5 rodzin wychowujących  dzieci, przeżywających różnorodne kryzysy. Każda z rodzin otrzymała wsparcie w formie doradcy rodziny, który po przeprowadzeniu diagnozy ustalał wspólnie z rodziną plan działań, priorytetowe cele oraz przez trzy miesiące towarzyszył  rodzinie w pokonywaniu trudności. W role doradców wcielili się członkowie stowarzyszenia – specjaliści pracy socjalnej, z wieloletnim stażem pracy.  

Celem działań było poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających kryzysy,  przygotowanie rodzin  do samodzielnego rozwiązywania trudności.

Efektem działań było zrealizowanie wobec 5 rodzin 300 h wsparcia.

Dzięki temu rodziny odbudowały:

  • bliskie relacji w rodzinie,
  • wypracowały norm rodzinne,
  • nabyły umiejętność efektywnego komunikowania się,
  • radzenia sobie z trudnymi emocjami,
  •  rozpoznawania potrzeb i odpowiadania na potrzeby i problemy wszystkich członków rodziny,
  • rozpoznawania sygnałów świadczących  o przeżywanych przez nie problemach.Udostępnij