Na pytanie czym jest wolontariat dla młodych ludzi, czy mają potrzebę wspierania innych, w jakim zakresie mogliby to robić odpowiedziało nam 119 uczniów powiatu lidzbarskiego wypełniając anonimową ankietę online.

W lutym 2021 Stowarzyszenie Działaczy Pomocy Społecznej Wszyscy Razem przeprowadziło badane ankietowe wśród dzieci z powiatu lidzbarskiego, w którym wzięło udział 119 dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Celem badania było poznanie myślenia dzieci oraz potrzeb na temat wolontariatu. Jedynie 13 dzieci na 119 nie miało świadomości czym jest wolontariat. 109 dzieci wypowiedziało się , że warto być wolontariuszem a pozostała 10, że nie warto. Jako powód podali brak czasu oraz brak chęci. Zwolennicy wolontariatu uważają, że warto nim zostać dla poprawy samopoczucia, samooceny, czerpania radości z pomagania.

Młodzież wypowiadała się bardzo dojrzale na temat wolontariatu. Uważają, że warto pomagać innym ponieważ :

„wspaniale jest móc nieść pomoc dla innych oraz być z tego szczęśliwym”,

„Warto pomagać innym i uszczęśliwiać innych, ponieważ, kiedy przekazujemy dobro sprawiamy komuś radość, a z siebie jesteśmy dumni, że zrobiliśmy coś tak pięknego. Warto pamiętać o jednej prostej rzeczy ,,DOBRO I ZŁO WRACA’’.

„Wolontariat daje dużo satysfakcji i zwiększa też pewność siebie. Myślę, że pomaganie jest wartością samą w sobie”.

„Praca wolontariusza to najwspanialsza forma pomocy, jaką można sobie wyobrazić. Pełne zaangażowanie bez oczekiwania materialnego wynagrodzenia. Są jednak korzyści, których na pieniądze nie da się przeliczyć; choćby uśmiech dziecka podczas niesienia mu pomocy czy wdzięczność osoby potrzebującej”.

„Zawsze jest to pomoc dla innej osoby, której wtedy jest łatwiej. Dla siebie samego, aby lepiej się poczuć”.

Badanie potwierdza, że mimo takich trudnych czasów dzieci mają świadomość, że pomoc jest nieocenionym dobrem. Aż 65,% badanych dzieci chciałoby zostać wolontariuszem, a jedynie tylko 8% (9 dzieci na 119) badanych nim jest. Uczestnicy badania doskonale identyfikują zadania, które mogliby realizować w ramach wolontariatu : pomoc dzieciom w nauce, opieka nad zwierzętami w schronisku, organizacja akcji pomocowych, pomoc w organizacji imprez dziecięcych z animacją ( najwięcej takich odpowiedzi) i wiele innych pomysłów. Młodzi ludzie wskazali, że angażowanie w działalność wolontariacką utrudnia głównie brak wolnego czasu – 56% os. , brak wiedzy jak można to robić 24,4% os, brak umiejętności 21,4%, brak wiary we własne możliwości 26%, Covid 19- 60%, ograniczenia ze strony rodziców 13%.

Dzięki tej wiedzy nasze Stowarzyszenie podejmuje kroki w kierunku utworzenia klubu młodego wolontariusza, który będzie razem z nami podejmował różne inicjatywy.

Udostępnij