Nasze Stowarzyszenie zawiązało się w maju 2020r., a zostało usankcjonowanie prawnie w listopadzie tego samego roku. Jednak tak naprawdę rozpoczęliśmy działalność z początkiem roku 2021.

Pierwszą naszą inicjatywą było stworzenie galerii plac online niepełnosprawnego mieszkańca gminy Lidzbark Warmińskim. Na naszej drodze spotkaliśmy cudownego artystę, którego dotąd nikt nie doceniał.

W 2021r. przeprowadziliśmy 3 diagnozy społeczne. Zbadaliśmy online problem przemocy w rodzinie występujący na terenie gminy Lidzbark Warmiński i gm. Lubomino, sprawdziliśmy potrzeby seniorów i i główne trudności w wychowaniu dzieci, a wszystko po to by móc podjąć działania adekwatne do potrzeb.

Pierwszym zrealizowanym projektem dofinansowanym z Urzędu Marszałkowskiego był projekt „Wolę Wariant Wolontariat”. W ramach tego Projektu przeszkoliliśmy 10 młodych ludzi z terenu miasta i Gminy Lidzbark Warmiński z podstaw wolontariatu i utworzyliśmy Klub Młodego Wolontariusza, który towarzyszy nam do chwili obecnej w różnych inicjatywach. Wspólnie z młodzieżą przeprowadziliśmy 2 akcje charytatywne oraz wspomogliśmy Gminę Lidzbark Warmiński w dwóch wydarzeniach lokalnych -prowadząc animację.

Drugim zrealizowanym Projektem był Projekt ”POWER SENIOR”, przeprowadzony na terenie miasta Lidzbark Warmiński, dofinansowany z budżetu Miasta Lidzbark Warmiński. W ramach Projektu odbywały się cykliczne spotkania zwiększające wiedzę i świadomość seniorów, wpływające na rozwój kultury oraz zięcia sportowe zwiększające sprawność ruchową. Ten Projekt był kołem napędowym obecnie realizowanego Projektu „Akademia Świadomego Seniora”

Trzecim Projektem był projekt „Zdążyć z Pomocą”. Przeszkoliliśmy młodzież szkolną z zakresu I pomocy przedmedycznej. Zakupiliśmy dla mieszkańców wsi Lubomino urządzenie AHED

Czwarty zrealizowany projekt to PO-MOCNI. Był to projekt integrujący niepełnosprawnych uczestników ŚDS z mieszkańcami Piotraszewa. Przeprowadzone zostały różnorodne warsztaty tematyczne. Na potrzeby ŚDS oraz mieszkańców Piotraszewa zakupiliśmy urządzenie AHED

Ostatni Projekt to inwestycja w rozwój Stowarzyszenia. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację Projektu WIEDZA DROGĄ DO SUKCESU i skorzystaliśmy ze szkolenia z pozyskiwania środków finansowych na działalność pochodzących nie z dotacji .

Jak widać działamy wolontarystycznie, prężnie. Uzupełniamy braki samorządów. Aktywizujemy i wspieramy różne środowiska. Współpracujemy z Samorządami i jednostkami organizacyjnymi.

W tym roku pozyskaliśmy partnerów społecznych: Wama Coop, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej,

W załączeniu sprawozdanie finansowe

Udostępnij

Similar Posts