Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie powstało w maju 2020r. i liczy obecnie 21 osób. Członkowie stowarzyszenia to wykwalifikowana karda pomocy społecznej: specjaliści pracy socjalnej, profilaktycy, osoby zarządzające , trenerzy osób niepełnosprawnych, finansiści – mający ogromne doświadczenie w pracy na rzecz drugiego człowieka, wolontariacie. To osoby znające doskonale potrzeby lokalnych społeczności. To pracownicy lokalnych OPSów, Śds-ów.

Członkowie stowarzyszenia pochodzą z trzech gmin. Gminy miejskiej i wiejskiej Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto i Lubomino.

Wiedza, doświadczenie zawodowe i życiowe to niezwykle wielki potencjał, który zostanie wykorzystany do naszych działań.

Nasz zespół

Monika Damszel

Prezes

Sylwia Piotrowicz

Zastępca Prezesa

Magdalena Brążkiewicz

Sekretarz

Justyna Rysik

Członek Zarządu

Marta Bielewicz

Skarbnik

Udostępnij