Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie powstało w maju 2020r. i liczy obecnie 21 osób. Członkowie stowarzyszenia to wykwalifikowana karda pomocy społecznej: specjaliści pracy socjalnej, profilaktycy, osoby zarządzające , trenerzy osób niepełnosprawnych, finansiści – mający ogromne doświadczenie w pracy na rzecz drugiego człowieka, wolontariacie. To osoby znające doskonale potrzeby lokalnych społeczności. To pracownicy lokalnych OPSów, Śds-ów.

Członkowie stowarzyszenia pochodzą z trzech gmin. Gminy miejskiej i wiejskiej Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto i Lubomino.

Wiedza, doświadczenie zawodowe i życiowe to niezwykle wielki potencjał, który zostanie wykorzystany do naszych działań.

Udostępnij