Dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu „Wiedza drogą do sukcesu”. mogliśmy skorzystać z profesjonalnego szkolenia na temat pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia inną niż z dotacji. Zdobyta wiedza poszerzyła i ukierunkowała nasze przyszłościowe plany.

Udostępnij