Dotacje z budżetu państwa stanowią istotne narzędzie wsparcia dla różnych sektorów i przedsięwzięć w Polsce. Jako stowarzyszenie, cieszymy się, że Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej przyznało nam dotację w ramach Programu Wieloletniego na Rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023. Dzięki temu wsparciu, możemy zapewnić naszym seniorom bezpłatny dostęp do różnych form aktywności społecznej.

Dzięki otrzymanej dotacji, seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnych zajęć sportowych, tanecznych, twórczych oraz pracowni kreatywnego myślenia – logopasjii. Ponadto, będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach, seansach kinowych, wycieczkach oraz otrzymywania wsparcia specjalistycznego. Cieszymy się, że możemy dostarczyć naszym seniorom różnorodne i angażujące aktywności, które pomogą w utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji, a także wzbogacą ich życie społeczne.

Jesteśmy wdzięczni Ministerstwu Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej za wsparcie finansowe, które umożliwia nam realizację tego programu i pozytywny wpływ na jakość życia osób starszych. Dążymy do kontynuowania naszej misji i zapewnienia najlepszego wsparcia dla naszych seniorów.

Udostępnij