Klauzula Informacyjna

Na podstawie art.13 ust. 1 i ust 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 

Administrator danych: Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Działaczy Pomocy Społecznej Wszyscy Razem  reprezentowane przez Prezesa, z siedzibą w Rogóż 38/1, 11-100 Lidzbark Warmiński, z którym można skontaktować się kontakt@wszyscyrazem.org

Cele przetwarzania danych osobowych: Realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia

Odbiorcy danych: Dane osobowe będą udostępnione wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa innym podmiotom

Okres przechowywania danych osobowych: Dane będą przechowywane przez okres bycia członkiem Stowarzyszenia

Prawo dostępu do danych osobowych: Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Udostępnij