W ramach Projektu „Wolę Wariant – Wolontariat” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego zakończyliśmy cykl szkoleń: z teoretycznych podstaw wolontariatu i z podstaw animacji. Dzięki zdobytej wiedzy nasi wolontariusze przygotowali się do pomocy w organizacji pierwszej imprezy charytatywnej, która ma się odbyć 10 lipca na stadionie miejskim w Lidzbarku Warmińskim oraz w ramach planu organizacyjnego wolontariusze stworzyli plakat zachęcający mieszkańców miasta, okolicznych miejscowości do udzielenia pomocy Filipkowi, udziału w biegu charytatywnym, koncercie, animacjach. Opracowali strategię działań animacyjnych.
Prezentujemy krótką fotorelację

Udostępnij