Marzenie jest naszym pragnieniem, wyobrażeniem czegoś, co chcemy osiągnąć, zrobić, zrealizować, dostać, przeżyć czy mieć. Cel zaś to marzenie z datą realizacji.

Świadomość zbliżającego się czasu emerytalnego często wywołuje stres zagrażający zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Zakończenie pracy zawodowej, pogarszające się zdrowie, trudności z wykonywaniem codziennych czynności, utrata pozycji głowy rodziny mogą pogarszać nastrój, a nawet doprowadzić do depresji.

Depresja jest najczęstszym w wieku senioralnym zaburzeniem psychicznym, dotykającym szczególnie osoby samotne, czy też niesamodzielne. Częstym zjawiskiem w grupie seniorów są również smutek, zmęczenie, kłopoty ze snem, brak nadziei na przyszłość oraz drażliwość.

Zmiany zachodzące w psychice zależą od wielu czynników np. warunków zdrowotnych, uwarunkowań genetycznych, zmian w mózgu. Na te czynniki nie mamy zazwyczaj wpływu. Zależą też od aktywności fizycznej oraz umysłowej, posiadanych nawyków, stylu życia, doświadczenia życiowego, stosunku do starości, do życia, postaw społeczeństwa oraz stawianych sobie samemu na tym etapie życia dalszych zadań rozwojowych. Te natomiast czynniki są zależne od nas samych.

Pewnym jest, że styl życia wcale nie musi być bierny, utarte nawyki nie musza być rutyną, doświadczenie życiowe może być dobrym filarem procesu zmian, który będzie podążał za realizacją marzeń.
Marzenia są ogromnie ważne w życiu każdego człowieka, bowiem one projektują nasze życie, wyznaczają kierunek działania, wpływają pozytywnie na jakość naszego życia, odczuwanie radości, spełnienia, satysfakcji.

Urealnianie marzeń nie jest wcale trudne, o czym dziś uświadamiała nas o tym na wykładzie „Aktywność Seniora a jakość życia” Pani Karolina Chomej. Przekonywała, że wystarczy mieć dobry plan, zacząć od rzeczy drobnych, wyznaczać kolejne cele. Pokazała jak zadbać o swoje potrzeby, jak włączać pozytywne myślenie, afirmację i wyrażać wdzięczności.

Wykład niewątpliwie skłonił nas do rozważań na temat jakości swojego życia i zmotywował do wprowadzania zmian.

Projekt pt. „Akademia Świadomego Seniora” realizowany jest w ramach dofinansowania  ze środków rządowego programu wieloletniego  na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

#MPiPS #Aktywni+

Udostępnij