Wraz z postępującym starzeniem się społeczeństwa, coraz ważniejsze staje się zagadnienie przemocy wobec seniorów. To niezwykle niepokojący problem, który niestety mimo zwiększonej świadomości społeczeństwa nadal dotyka miliony osób na całym świecie. Przemoc wobec seniorów przede wszystkim ma poważne konsekwencje dla ofiar, ich rodzin i społeczeństwa jako całości. Jest to również naruszenie podstawowych praw człowieka i wartości, które powinniśmy pielęgnować.

Przemoc wobec seniorów może przybierać różne formy, takie jak przemoc fizyczna, emocjonalna/psychiczna, finansowa, seksualna i negatywne traktowanie lub zaniedbanie. Może to obejmować bicie, poniżanie, krytykowanie, ograbianie z majątku, ograniczanie kontaktu, zaniedbywanie lub zmuszanie do działań niezgodnych z ich wolą. Smutne jest to, że przemoc wobec seniorów występuje w domu, gdzie sprawcami są najczęściej członkowie rodziny, opiekunowie lub bliscy krewni. Niestety, wiele przypadków przemocy pozostaje niezgłaszanych z powodu wstydu, strachu lub zależności opiekuńczej lub finansowej od sprawcy.

Dlaczego tak się dzieje? Ludzie starsi często są uważani za bardziej bezradnych i podatnych na wykorzystywanie. Dodatkowo, przemoc może wynikać z niewłaściwego poglądu, że nie są już wartościowymi członkami społeczeństwa. Te błędne przekonanie prowadzi do marginalizacji i lekceważenia potrzeb seniorów, co sprzyja występowaniu przemocy.

Konsekwencje przemocy wobec seniorów są dotkliwe . Osoby jej doznające doświadczają fizycznego i emocjonalnego cierpienia, które wpływa na ich zdrowie i jakość życia. Przemoc może prowadzić do izolacji społecznej, depresji, lęków i utraty zaufania do innych osób. Dodatkowo, osoby nią poszkodowane często borykają się z trudnościami finansowymi, gdy zostają pozbawione swojego majątku lub manipulowane w kwestiach finansowych.

Społeczeństwo również ponosi koszty związane z przemocą wobec seniorów. Służby zdrowia i system opieki społecznej muszą radzić sobie z negatywnymi skutkami przemocy, co wiąże się z wydatkami publicznymi. Ponadto, przemoc wobec seniorów podważa wartości i normy społeczne, wpływając na jakość współżycia i wzajemnego zaufania.

Aby skutecznie zwalczać przemoc wobec seniorów, konieczne jest zwiększenie świadomości społecznej na temat tego problemu. Należy edukować społeczeństwo na temat praw seniorów, promować szacunek i empatię wobec starszych osób oraz zachęcać do zgłaszania przypadków przemocy. Wsparcie dla ofiar i zapewnienie im bezpiecznego środowiska jest kluczowe. Ważne jest również wzmocnienie systemów wsparcia i ochrony, takich jak linie telefoniczne dla ofiar przemocy i instytucje, które zajmują się skutkami przemocy wobec seniorów.

Przemoc wobec seniorów jest nieakceptowalna i musimy jako społeczeństwo podjąć zdecydowane kroki, aby ją zwalczać. Warto pamiętać, że wszyscy będziemy starzeć się, i obecnie podejmowane działania przyczynią się do tworzenia bardziej sprawiedliwego i szanującego starzejącego się społeczeństwa. Szanujmy naszych seniorów i zadbajmy o to, by starość była dla nich godna i bezpieczna.

Czy wiesz że istnieją

Telefon Zaufania Dla Osób Starszych
22 635 09 54
poniedziałek, środa, czwartek od 17:00 do 20:00
– wsparcie psychologiczne
środa od 14:00 do 16:00
– wsparcie dotyczące choroby Alzheimera
e-mail: kontakt@malibracia.org.

Dobre Słowa – telefon dla seniorów
12 333 70 88
od poniedziałku do piątku,
od 10:00 do 12:00 i od 17:00 do 19:00

Można również skorzystać z aplikacji twojparasol.com

Za nami wykład „Przemoc to nie moc”.. na uświadamianie niegdy nie jest za póxno.

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

Udostępnij