Stowarzyszenie działaczy pomocy społecznej „wszyscy razem” przeprowadziło badania
wśród mieszkańców dwóch małych gmin powiatu lidzbarskiego – gm. Lidzbark Warmiński i gm.
Lubomino na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W okresie od 24.01.2021r. do 9.02.2021r. upubliczniono ankietę online, którą wypełniły 103 osoby. Celem ankiety była diagnoza potrzeb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach, która posłuży nam do późniejszych działań Stowarzyszenia. Ankieta zostanie również przekazana do lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, celem zaplanowania działań dostosowanych do potrzeb mieszkańców Gmin.

Badanie dotyczące zjawiska przemocy

 

 

Udostępnij