W dniu wczorajszym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć W Gali Wolontariatu Stowarzyszenia „Kobiet Miej Marzenia”, gdzie Mieliśmy przyjemność zaprezentować nasze sukcesy.

Jest ich wiele, a nawet bardzo wiele, zważywszy na to, że mamy za sobą 24 miesiące legalnej działalności.

Przez nasz okres pracy wypromowaliśmy   artystyczną twórczość dzieci i niepełnosprawnych dorosłych.  
Przeprowadziliśmy diagnozy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, problemów opiekuńczo-wychowawczych, sytuacji seniorów i na tej podstawie opracowaliśmy instrumenty wsparcia.
W 2021 zrealizowaliśmy Projekty:
Projekty Power Senior – adresowany do seniorów miasta Lidzbarka Warmińskiego ,
Wolę wariant Wolontariat– obejmujący wsparciem dzieci i  młodzież,
Wiedza drogą do Sukcesu – szkolenia dla NGO,
Zdążyć z Pomocą – edukacja młodzieży z zakresu pierwszej pomocy i
( zakup defibrylatora)
Po -Mocni – projekt integrujący osoby niepełnosprawne z ŚDS Piotraszewo z mieszkańcami wsi ( zakup defibrylatora).
Przeprowadziliśmy dwie duże akcje charytatywne i zbiórki pieniężne na chore dzieci.

W 2022r.  Realizujemy jak dla nas potężne przedsięwzięcie Akademia Świadomego Seniora ( obejmująca wsparciem seniorów 60+ z terenu Miasta i Gminy Lidzbark Warmiński obecnie systematycznie  korzysta ponad 250 osób z naszych działań ), oraz projekt Sprawnie Zdrowo Kolorowo- adresowany do mieszkańców wsi Rogóża.

Ale szczególne osiągniecie – to nasze dzieciaki i młodzież z Klubu Młodego Wolontariusza, z których jesteśmy bardzo dumne i którym bardzo dziękujemy za okazaną pomoc.

Dlaczego KMW był przedmiotem prezentacji?

Bo nasze dzieciaki wiedzą – co to jest tolerancja, że inność jest równa. Wiedzą, że trzeba dzielić się dobrem i dobro wraca. Nasze dzieciaki lansują zdrowe relacje bez przemocy bez nienawiści. Pokazały nam, że dając trochę chęci można zmienić czyjeś życie. Są otwarte i wiedzą że warto pomagać!

Razem z naszym KMW przeprowadziliśmy dwie kampanie społeczne „Warto Pomagać” – promowanie idei wolontariatu , „Twój 1% ma siłę miliona”- zachęcenie oddania 1% na niepełnosprawne dzieci z terenu miasta i gminy Lidzbark Warmiński.  Klub Młodego Wolontariusza przez okres roku pomógł w organizacji 9 wydarzeń lokalnych. ( Pikniki rodzinne, Dzień dziecka, dożynki powiatowe itp….) realizował animacje dla najmłodszych.  Nasi wolontariusze włączają się również w działalność edukacyjną. Wspierają słabo uczących się uczniów i udzielają nieodpłatnych korepetycji. Forma ta była bardzo rozwinięta w dobie ścisłej pandemii.

Nasze dzieciaki zasługują na szczególne uznanie. Są zawsze gotowe do działania.

Udostępnij