Za nami kolejne warsztaty z udzielania I pomocy przedmedycznej w ramach Projektu ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ – Grupy Nieformalnej RAZEM DLA ROGÓŻA” i STOWARZYSZENIA DZIAŁACZY POMOCY SPOŁECZNEJ „WSZYSCY RAZEM” .

Było to spotkanie praktyczne, ćwiczeniowe. Zwiększaliśmy świadomość na temat występujących zagrożeń, uczyliśmy się obsługi nowo zakupionego sprzętu AED oraz technik resuscytacji dorosłych i dzieci. Ćwiczyli mali i duzi bo przecież każdy może znaleźć się w sytuacji wyjątkowej, kiedy komuś będzie trzeba udzielić pomocy.

Serdecznie dziękujemy panu Kamilowi, który podzielił się swoją wiedza i umiejętnościami.

Działania sa finansowane ze środków programu mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOEWFIO- „Warmia Mazury Lokalnie 5” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023

Udostępnij