Nasza grupa aktywnych seniorów wraz z instruktorem, Lidzbarską Radą Seniorów, liderami UTW była współtwórcami pięknego wydarzenia lokalnego, jakim był Lidzbarski Dzień Seniora.

W dniu 15.11 2022r. w Lidzbarku Warmińskim o dobyła się piękna uroczystość – obchody Światowego Dnia Seniora. To moment który uświadamia   jak ważna jest obecność osób starszych w życiu  każdej rodziny i jak  wielkie mają zasługi dla społeczności lokalnej. Obchody tego święta to nie tylko  promowanie pozytywnego wizerunku seniorów,  ale również  próba zmiany   stereotypów  myślenia o ludziach starszych  i o starości jako o problemie i obciążeniu dla społeczeństwa.

Podczas obchodów Lidzbarskiego Dnia Seniora wręczane były statuetki „Aktywnego seniora” oraz „Osobowości senioralnej” za  szczególny sposób włączania się  w życie miasta, postawę oraz zaangażowanie  w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Obchodom towarzyszyło też rozstrzygniecie konkursu plastycznego adresowanego do dzieci „Portret moich dziadków”.  Poprzez konkurs  chcieliśmy, uświadomić najmłodszemu pokoleniu ile wartości w rodzinę wnosi Senior.  Wpłynęły 154 prace plastyczne. Dzieci poprzez swoją twórczość miały możliwość uhonorować swoich dziadków,  podziękować  im za obecność, wsparcie w opiece, poświęcany czas, swoja mądrość i miłość.  Prace stanowiły tło obchodów Dnia Seniora.  

 Lidzbark Warmiński jest małym, niespełna 16 tysięcznym  miastem. Grupa seniorów stanowi ¼ całej populacji. Seniorzy w Gminach Lidzbark Warmiński zajmują szczególne miejsce. Wyróżniają się niesamowitą aktywnością w dziedzinach kultury, edukacji, wolontariacie. Mają wpływ na lokalną politykę społeczną działając w ramach Rady Miejskiej Seniorów, związkach emerytów, rencistów, UTW. Chętnie korzystają z wszelakich form aktywności społecznej.

To ludzie którzy mają swoje marzenia, dążą do realizacji pasji, każdy dzień celebrują aktywnością. Wielu z nich przechodząc w stan spoczynku zawodowego odnajdują swoją drugą młodość.      
Młodsze pokolenie z pewnością powinno dbać o Seniorów tak jak chcieliby by aby  o nich dbano  kiedy sami będą na tym etapie życia.

Akademia Świadomego Seniora to Projekt powstały  z inicjatywy seniorów i dla seniorów i jego celem jest podkreślanie wartości osób starszych.
W ramach tego Projektu udało nam się stworzyć przestrzeń, w której Seniorzy mogą nie tylko zadbać o swój stan zdrowia, rozwój pasji i uzdolnień, rozwiązać trudne problemy, korzystać z ofert wzbogacających ich w wiedze i rozwój świadomości. To przestrzeń w której tworzą się nowe kręgi znajomości, nieformalne grupy wsparcia. Seniorzy spotykają się, spędzają ze sobą czas, integrują się.  Oferta projektowa cieszy się ogromnym zainteresowaniem i  potwierdza naszą tezę  że Seniorzy to grupa ludzi, która  chce być aktywna, chce być świadoma i chce być widoczna we wszystkich sferach życia. Aktywność seniorów w różnych obszarach życia ma wpływ na ich jakość życia, lepszy stan zdrowia i jak najdłuższe utrzymanie sprawności, samodzielności i niezależności.

Dlatego jest tak ważne, aby zadbać o tę grupę społeczną.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

Fotografia Agnieszka Madzelan i własna ,

Udostępnij