W dniu 12.09.2023r. w LDK odbył się wykład pt. „Komunikacja w rodzinie wielopokoleniowej”. Wykład pozwolił nam zapoznać się z problematyką komunikacji, która szczególnie w relacji między seniorem a młodszą osobą może być wyzwaniem. Nikt nie jest zwolennikiem słownych sporów. Więc w jaki więc sposób rozmawiać, aby nie tracić nerwów, zdrowia psychicznego, by cieszyć się z kontaktu z inną osobą?

Oto kroki, które można podjąć, aby skutecznie rozwiązać konflikt międzypokoleniowy:

 1. Rozmowa jest kluczowa w rozwiązywaniu konfliktów. Zachęcajmy się wzajemnie do wyrażania swoich uczuć, myśli i obaw. Otwórzmy się na siebie i słuchajmy uważnie swoich słów.
 2. Zrozumienie różnic pokoleniowych. Różnice pokoleniowe istnieją, ale świadomość ich występowania może pomóc w łatwiejszym rozwiązywaniu konfliktów. Zastanówmy się, jak różne doświadczenia życiowe i perspektywy mogą wpływać na wasze postrzeganie sytuacji.
 3. Unikajmy osądów i krytyki. Starajmy się unikać osądów i krytyki wzajemnych wyborów i działań. Właśnie chyba najczęściej krytyka podejmowanych działań jest przedmiotem nieporozumień. Synu, po co to kupiłeś, zrobiłeś, a ja bym zrobił inaczej…….
  Zamiast tego skupmy się na opisie swoich uczuć i potrzeb.
 4. Szukajmy wspólnego gruntu: Starajcie się znaleźć obszary wspólnego zrozumienia i porozumienia. To może być wspólny cel, wartość czy zainteresowanie. Praca nad wspólnym celem może zbliżyć wasze relacje.
 5. Starajmy się zrozumieć, jak druga osoba się czuje, i wyrażać swoje zrozumienie.
 6. Poszukujmy wspólnie rozwiązań. Razem próbujcie znaleźć rozwiązania konfliktu, które będą satysfakcjonujące dla obu stron. To może wymagać kompromisów i elastyczności.
 7. Jeśli konflikt jest szczególnie trudny do rozwiązania, można rozważyć skorzystanie z usług mediatora, który pomoże komunikować się i rozwiązywać spory.
 8. Czas na refleksję: Po rozwiązaniu konfliktu warto poświęcić czas na refleksję nad tym, co się wydarzyło, i jakie lekcje można wynieść z tej sytuacji, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości.
 9. Utrzymujmy ze sobą regularny kontakt aby budować i utrzymywać relacje międzypokoleniowe. Starajmy się wspólnie rozwijać te relacje, dzieląc się swoimi doświadczeniami i tworząc wspólne wspomnienia.

Rozwiązywanie konfliktów między seniorem a młodszą osobą wymaga cierpliwości, empatii i otwartości na zmiany. Ważne jest, aby obie strony pracowały nad budowaniem zdrowej i harmonijnej relacji, która przynosi korzyści obu stronom.

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

Udostępnij