Klub Młodego Wolontariusza działający przy Stowarzyszeniu Działaczy Pomocy Społecznej Wszyscy Razem zaprasza dzieci z powiatu lidzbarskiego do udziału w konkursie plastycznym pn. „Czym jest dla mnie wolontariat”. 

            Konkurs jest skierowany do dzieci klasy I-III. Każdy uczestnik może przygotować po jednej pracy w formacie  A3 lub A4. Technika prac jest dowolna (bez prac z materiałów sypkich, spożywczych i klejących). Każda praca musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, wiek, nazwa placówki i dane opiekuna wraz z numerem/ adresem kontaktowym. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać w terminie do 10.10.2021 roku pocztą  na adres siedziby Stowarzyszenia: Rogóż 38/1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Informujemy, że prace składane, zrolowane i przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Za udział w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Fundatorem nagród jest  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który dofinansował realizowany przez Stowarzyszenie Działaczy Pomocy Społecznej Wszyscy Razem z siedzibą w Rogóżu,  Projekt „Wolę Wariant Wolontariat”.  

Udostępnij