Nie zwalniamy tempa. Tym razem naszymi działaniami obejmiemy mieszkańców Piotraszewa oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie. Dzięki dotacji ze środków mikrodotacji NOWEFIO-Warmia Mazury Lokalnie 5 dofinansowanego przez Narodowe Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach funduszu inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 będziemy mieli możliwość zakupu urządzenia defibrylatora dla mieszkańców Piotraszewa oraz uczestników ŚDS. W ramach projektu zostanie zorganizowany Piknik integracyjny, integracyjne warsztaty rękodzielnicze, kulinarne. Zostanie przeprowadzony warsztat pokazowy z zakresu I pomocy przedmedycznej. Celem Projektu jest również włączenie społeczne, integracja uczestników ŚDS z mieszkańcami Piotraszewa.

Udostępnij