Dnia 7 listopada w LDK odbył się przedostatni wykład Akademii Świadomego Seniora II poświęcony tematyce z zakresu prawa konsumenckiego, spadkowego oraz niekorzystnych umów handlowych. Spotkanie przeprowadził prawnik Pan Krzysztof Rowinski i i było częścią projektu

Akademii Świadomego Seniora II dofinansowany jest ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

Tematyka Wykładu:

Początek spotkania poświęcony był zagadnieniom związanym z prawami konsumentów. Ekspert ds. prawa konsumenckiego omówił prawa seniorów jako klientów, zwracając uwagę na kluczowe aspekty takie jak prawo do zwrotu, gwarancji, oraz praktyki nieuczciwego handlu. Wskazówki dotyczące bezpiecznych zakupów online oraz identyfikacji oszustw były szczególnie cenione przez uczestników.

Kolejnym ważnym obszarem wykładu był temat prawa spadkowego w kontekście nowych przepisów krajowych. Prawnik specjalizujący się w tej dziedzinie przedstawił podstawowe informacje dotyczące testamentów, dziedziczenia ustawowego do trzeciego pokolenia, oraz praw do spadku, możliwości wydziedziczenia oraz odrzucenia spadku. Seniorzy mieli okazję dowiedzieć się, jak zabezpieczyć swoje majątki i jakie kroki podjąć w celu ułatwienia spraw dziedziczenia dla swoich bliskich.

Ostatnia część wykładu skupiła się na identyfikacji i unikaniu niekorzystnych umów handlowych. Prelegent omówił pułapki związane z umowami o charakterze finansowym, przedstawiając przypadki, na jakie warto zwrócić uwagę oraz jak negocjować korzystne warunki. Obejrzeliśmy film tematyczny związany z bardzo wiarygodnym manipulowaniem seniorów.

Podsumowanie: Wykład dla seniorów zyskał szerokie uznanie ze strony uczestników, którzy docenili praktyczne aspekty poruszanych tematów oraz dostępność prezentowanych informacji. Spotkanie z pewnością przyczyniło się do podniesienia świadomości prawnej wśród seniorów i zainspirowało do bardziej odpowiedzialnego podejścia do kwestii prawnych związanych z ich codziennym życiem.

Udostępnij