Zapraszamy już na przedostatni wykład poświęcony tematyce prawnej. Specjalista ds Prawa poruszy przepisy, które obowiązywać będą od  4 listopada 2023 roku. Dotyczą głównie skrócenia procedur związanych ze spadkami oraz ograniczeniem liczby osób uprawnionych do dziedziczenia. Jeśli pozowali na to czas wykład zostanie rozszerzony o prawo konsumenckie.

Wykład zostanie przeprowadzony w Lidzbarskim Domu Kultury we wtorek 7 listopada 2023r. o godz. 11. Wstęp wolny, kryterium 60+

Projekt jest dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

Udostępnij