Z niekłamana satysfakcją informujemy iż udało nam się pozyskać środki z rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 na realizację Projektu AKADEMIA ŚWIADOMEGO SENIORA. Projekt powstał dzięki współpracy z seniorami UTW w Lidzbarku Warm, ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej, Rady Miejskiej Seniorów. Szczególnie chcemy wyróżnić Panią Jolantę Adamczyk i Panią Polę Stankiewicz, które tak naprawdę były i są siłą napędową obecnych inicjatyw.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ mieszkających w mieście lub gminie wiejskiej Lidzbark Warmiński. W projekcie są mile widziane są sosby niepełnosprawne lub ze specjalnymi potrzebami, którym będziemy towarzyszyć, pomagać w dotarciu na zajęcia.

W ramach Projektu seniorzy będa mieli możliwość skorzystania z nieodpłatnych spotkań, wykładów,prelekcji zwiększających wiedzę z różnych obszarów życia. Będą to spotkania z psychologami, psychoprofilaktykami, lekarzami, dietetykiami , finansistami oraz specjalistami z IT.

Za nami pierwsze spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, które odbyło się w dniu 01.06.2022 o 11.00 w LDK, jednak informujemy, że nie prowadzimy zamkniętej grupy. Z naszą ofertą chcemy dotrzeć do wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i gminy w związku z tym nabór będzie stały i otwarty. Tak naprawndę wystarczy przyjść, wypełnić dokumenty rekrutacyjne i korzystać z oferty.

PIERWSZY WYKŁAD ODBĘDZIE SIĘ 07.06.2022R. GODZ.11.00W LDK W LIDZBARKU WARMIŃSKIM- STAROŚĆ NIE ZNACZY BIERNOŚĆ. POPROWADZI GO PANI BERNADETA JABŁOŃSKA

Seniorzy wymajający pomocy indywidualnej mogą skorzystać z poradnicywa psychologicznego, prawnego lub socajalnego. Pierwsza konsultacja prawna została ustalona na dzień 24.06.2022 w budynku w kamienicy amfiteatru miejskiego – II piętro ( jest winda) od godz. 15.00. Z pracownikami socjalnymi mżecie się Państwo kontaktować na bieżąco. Plan spotkań będzie dostosowawny do potrzeb i możliwości.

Planujemy cykliczne zajecia:

MIEJSCE SPOTKAŃ SENIORÓW SIŁA LOGIKI POPROWADZI BARBARA MICHALAK – PONIEDZIAŁEK OD 12-16 KAMIENICA AMFITEATRU
ZAJĘCIA SPORTOWE POPROWADZI – ANETA KLAMKA – KAŻDA ŚRODA OD 10.30 DO 11.30 SALA BALETOWA LDK
ZAJĘCIA TERAPII TAŃCEM – ANNA SADOWSKA – KAŻDY PIĄTEK OD 13.15 DO 14.15
ZAJĘCIA RĘKODZIELNICZE – BOŻENA MALINOWSKA – KAŻDY PONIEDZIAŁEK OD 16.00 DO 18.00 KAMIENICA AMFITEATRU

W ramach współpracy udostępnimy seniorom dzień z filmem, pomożemy w organizacji wydarzeń lokalnych.

ZAINTERESOWANYCH SENIORÓW PROSIMY O KONTAKT
pod numerem telefonu 667884162 lub kontakt@wszyscyrazem.org

Udostępnij