Wraz z nowym rokiem szkolnym, rozpoczęliśmy kolejny projekt adresowany do mieszkańców Miasta Lidzbarka Warmińskiego w wieku emerytalnym, którego celem wdrożenie działań aktywizacyjnych w zakresie rekreacyjno-sportowym, kulturalnym.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dofinansowanie z budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W ramach Projektu przewidzieliśmy blok aktywizacji sportowej, społecznej i kulturalnej.

Bezpłatne zajęcia sportowe odbędą się w poniedziałki od 13 września do 8 listopada 2021r. z wyłączeniem poniedziałku 1 listopada ze względu na święto, w godzinach od 16.40. do 17.40. Dzięki uprzejmości Proboszcza Parafii Św. Andrzeja Boboli, zajęcia zostaną przeprowadzone w Świetlicy Parafialnej przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim przez Anetę Klamkę – trenera bardzo doświadczonego w pracy z osobami starszymi. Będą to ogólnousprawniające ćwiczenia ruchowe dla seniorów mające na celu pobudzenie aktywności, wzmacnianie kondycji fizycznej, zwiększenie mobilności stawów, wzmacnianie kręgosłupa, pobudzenie układu krążenia

Oprócz zajęć sportowych seniorzy będą mogli brać udział w otwartych spotkaniach z pracownikiem socjalnym. Mieszkańcy dowiedzą się z jakich usług mogą skorzystać, jakie programy realizowane są przez miejskie instytucje wspierające osoby w podeszłym wieku itp. Ponadto każda osoba będzie mogła skorzystać z indywidualnego wsparcia pracownika socjalnego, który pomoże w rozwiązaniu bieżących trudności i problemów.

Następnie odbędzie się spotkanie  z dyplomowaną pielęgniarką środowiskową, warsztaty  z zakresu profilaktyki dna miednicy, warsztat  „bezpieczny senior”, warsztaty z bezpieczeństwa cyfrowego, warsztaty prawne, spotkanie literacki.

Terminy spotkań na bieżąco będą podawane do publicznej wiadomości.

Aby skorzystać z bezpłatnych zajęć sportowych należy zgłosić chęć na numer 667884162, lub adres email kontakt@wszyscyrazem.org

Udostępnij