Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi został ustanowiony w celu podkreślenia i zwiększenia świadomości społecznej na temat problemu przemocy wobec seniorów. Data obchodów tego dnia przypada na 15 czerwca każdego roku.

Historia tego święta sięga roku 2006, kiedy to Międzynarodowe Stowarzyszenie Osób Starszych (International Network for the Prevention of Elder Abuse) oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) postanowiły podjąć działania mające na celu zwrócenie uwagi na tę istotną kwestię społeczną. Wspólnie uzgodniono, że należy wyznaczyć konkretny dzień, aby skoncentrować się na przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych. Od tamtego czasu Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi stał się platformą, na której organizowane są liczne wydarzenia, kampanie edukacyjne, konferencje i seminaria.

W związku z powyższym, chcemy zaprosić wszystkie osoby starsze do udziału w wyjątkowym wykładzie, który odbędzie się z okazji tego szczególnego dnia. Tematem przewodnim naszego wykładu będzie hasło „Przemoc to nie moc!” – .

  1. Dlaczego warto wziąć udział w wykładzie?
  • Wykład będzie doskonałą okazją, aby dowiedzieć się więcej na temat problemu przemocy wobec osób starszych. Będziemy omawiać różne formy przemocy, jakie mogą spotkać seniorów, oraz skutki, jakie niesie ze sobą ta forma znęcania się.
  • Prowadząca wykład będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem, wskazując, jak można rozpoznać objawy przemocy oraz jakie kroki podjąć w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami lub ofiarami przemocy.
  • Spotkanie pozwoli nam również poznać działania podejmowane przez instytucje i organizacje mające na celu ochronę osób starszych oraz wspieranie ofiar przemocy.
  1. Możliwość wymiany doświadczeń:
  • Wykład będzie doskonałą okazją do spotkania innych osób, które również zainteresowane są tym ważnym tematem. Będziecie mieli możliwość wymiany swoich historii, doświadczeń i spostrzeżeń na temat przemocy wobec seniorów.
  • Wspólnie możemy tworzyć sieć wsparcia i solidarności, która pomoże nam w walce z przemocą. Będziecie mieli okazję nawiązać kontakty i zapoznać się z działaniami prowadzonymi przez organizacje i instytucje wspierające osoby starsze.
  1. Wsparcie i narzędzia:
  • Podczas wykładu otrzymacie informacje na temat dostępnych narzędzi i instytucji, które oferują wsparcie dla osób dotkniętych przemocą. Dowiecie się, jakie kroki podjąć w sytuacji, gdy jesteście świadkami lub ofiarami przemocy.
  • Prowadzący będą dostępni, aby odpowiedzieć na Wasze pytania i udzielić wskazówek dotyczących sposobów reagowania na przemoc oraz jak zabezpieczy

Wykład odbędzie się czerwca 2023r, godz. 11 w Lidzbarskim Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim. – WSTĘP WOLNY

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

Udostępnij