Zajęcia sportowe i rękodzielnicze stanowią ważny element Projektu Akademii Świadomego Seniora II, pozwalające seniorom na aktywne spędzanie czasu oraz rozwijanie swoich umiejętności manualnych.

  1. Zajęcia sportowe. Pierwotnie były adresowane do małej grupy -15 osobowej, ale z uwagi na tak bardzo duże zainteresowanie Seniorów i możliwości techniczne zapewnione przez LDK Lidzbark Warmiński oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej zamknięta grupa została otwarta na wszystkich chętnych. Podczas zajęć sportowych seniorzy mają możliwośćpoprawić kondycję, gibkość, a także wzmocnić układ mięśniowy, co przyczyni się do utrzymania dobrej formy fizycznej w starszym wieku.
  2. Zajęcia Twórcze. Seniorzy mają okazję rozwijać swoje zdolności manualne i artystyczne podczas warsztatów rękodzieła. Nasi Seniorzy swoje warsztaty rozpoczęli od techniki zdobienia i odnawiania starych mebli.

Obie formy zajęć, zarówno sportowe, jak i twórcze, przyczyniają się do podniesienia jakości życia seniorów, wspierają ich zdrowie, aktywność społeczną oraz rozwój kreatywności. Dzięki temu Program Akademii Świadomego Seniora II spełniał swoje cele, umożliwiając starszym osobom pełniejsze i bardziej aktywne życie.

Nie byłoby to możliwe, dyby nie dofinansowane ze środków w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Udostępnij