Dla osób w starszym wieku rodzina powinna być najważniejszą płaszczyzną oraz gwarantem bezpieczeństwa, opieki i akceptacji. Jednak współczesne czasy nie są zbyt przychylne ludziom starszym. Duży odsetek społeczeństwa przydatność seniora ocenia według tego, na ile osoba ta jest potrzebna. Smutny jest fakt, że osoby starsze postrzegane są jako te, które wymagają pomocy i stają się „problemem” dla członków rodziny. Nie są doceniane poglądy życiowe i doświadczenie.

Ludzie starsi po wycofaniu się z życia zawodowego mogą napotkać na utratę autorytetu w rodzinie i środowisku, a nadmiar czasu wolnego może okazać się dla nich trudny do zagospodarowania, co w konsekwencji przyczynia się do ograniczenia ich aktywności, jak również do izolacji społecznej.

Naszym projektowym zadaniem jest pokazanie, jak ważna jest rola osób starszych w życiu rodziny wielopokoleniowej.

Każdy senior to cenny skarbiec wiedzy i doświadczenia życiowego. To ogromny pocisk cierpliwości i miłości dla wnuków, którego nie ma żaden rodzic. To fundamentalny filar wsparcia rodziny.
Seniorzy są łączkikami międzypokoleniowymi, przekaźnikami historii, wartosci, kultury i tradycji.

Drodzy czytelnicy każdy człowiek powinien dbać o relacje z osobami starszymi, pielęgnować je, doceniać każdy dzień spędzony razem.

Traktujmy ludzi starszych tak jakbyśmy chcieli być traktowani.

Dziś odbył się wykład poświęcony Roli osób starszch w życiu rodziny wielopokoleniowej. Pani Bernadeta opowiadała o relacjach, potrzebach, miłości ……

Udostępnij