W poniedziałek odbyły się warsztaty / konsultacje poświęcone tematyce socjalnej i zdrowotnej. Omówiliśmy gdzie można zwrócić się po pomoc , w jakim zakresie i na jakich warunkach można ją otrzymać ze strony lokalnych instytucji pomocowych. Porozmawialiśmy o zdrowiu, o ważnych czynnikach wpływających na jakość, sprawność i samodzielność. Spotkanie zostało przeprowadzone przez Pracowników socjalnych i pielęgniarkę.
Kolejne wydarzenie planowane jest na koniec października i będzie dotyczyć bezpieczeństwa osobistego i cyfrowego. O terminie powiadomimy niebawem.
Cały czas realizowane są przez pracowników socjalnych indywidualne konsultacje, na które można się zapisywać telefonicznie.


Projekt jest dofinansowany z budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

Udostępnij