Dla mieszkańców wsi Rogóż mamy wspaniałą ofertę!
Dzięki dofinansowaniu Gminy (wiejskiej) Lidzbark Warmiński zrealizujemy
Projekt „Sprawnie, zdrowo,kolorowo”.

Projekt kierujemy do mieszkańców wsi Rogóż – zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Swoimi działaniami obejmiemy co najmniej 15 rodzin.
Przez okres wakacji na świetlicy wiejskiej, boisku znajdującym się przy szkole, lub terenie siłowni zewnętrznej, raz w tygodniu odbywać się będą spotkania sportowe. Zajęcia przeprowadzi
MIKOŁAJ BIELEWICZ

Na zakończenie Projektu planujemy zorganizowanie wspólnego ogniska integracyjnego oraz zawody sportowe, w których będą mogły brać udział całe rodziny – ale także inni chętni mieszkańcy wsi.

Start ćwiczeń sportowych 13.czerwca 2022r. godz. 18.00spotykamy się w świetlicy!

Wystarczy dobry humor i trochę chęci.


Dziękujemy Gminie Lidzbark Warmiński, Gminnemu Centrum Kultury w Pilniku, Sołectwu Rogóż
za wsparcie naszej inicjatywy.

Udostępnij