Za nami spotkania z choreoterapią.

Choreoterapia (z gr. choreia- taniec, i therapeuein-leczyć), terapia tańcem, jest to jedna z form arteterapii, czyli terapii poprzez sztukę. Według polskiej pionierki terapii tańcem Zofii Aleszko składa się z trzech elementów: tańca, ćwiczeń muzyczno-ruchowych oraz improwizacji ruchowych do wybranej muzyki. Celem choreoterapii nie jest nauka konkretnych kroków, lecz dojście do uczuć, które nie mogą być zwerbalizowane. Choreoterapia postrzega taniec jako metaforę życia, a poprzez ruch ukazuje życie.

Kolejne zajęcia w następny piątek od 13.15 do 14.15

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”

Udostępnij