W dniu dzisiejszym w ramach Projektu „Power Senior” , współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Lidzbark Warmińskim odbyły się warsztaty poświęcone bezpieczeństwu osobistemu i cyfrowemu Seniorów.

Internet jest bardzo dobrym źródłem pozyskiwania informacji, sposobem na utrzymywanie kontaktów społecznych, oraz sposobem na rozrywkę. Jednak osoby w jesieni wieku mają często problemy w korzystaniu z dóbr nowej technologii. Często nieświadomie doprowadzają do zagrożeń związanych z udostępnieniem danych wrażliwych, doświadczając z tego powodu przykrości związanych z wyłudzaniem pieniędzy, zastraszaniem.
Pan Adrian Piotrowicz – specjalista IT opowiedział Seniorom, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z telefonów komórkowych, komputerów. Uświadomił, w jaki sposób należy zadbać o swoje dane osobowe, o hasła dostępu i ich ochronę przed osobami niepowołanymi. Zwrócił uwagę na zagrożenia wynikające z korzystania z mediów społecznościowych. Opowiedział również o dziwnych e-mail, wiadomościach sms, na które nie powinno się reagować.

O bezpieczeństwie osobistym opowiedzieli kom. Bartosz Matuszyk, mł. asp. Dariusz Sadowski, mł. asp. Rafał Kozłowski z Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim. Funkcjonariusze zwrócili uwagę Seniorom na temat zachowania rozwagi w kontaktach osobistych, telefonicznych z osobami obcymi. Omówili sposoby weryfikowania wiarygodności osób podających się za przedstawicieli różnych instytucji. Omówili możliwe sposoby wyłudzeń, nadużyć wobec osób starszych oraz o sposoby reakcji w w takich sytuacjach. Ponadto zachęcali uczestników do zapoznania się oraz korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – link Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (geoportal.gov.pl), gdzie można zgłąszać nadużycia.

Udostępnij