W tym tygodniu Nasze Stowarzyszenie wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Piotraszewie w ramach otrzymanej dotacji programu funduszu inicjatyw obywatelskich NOWEFIO- WARMIA MAZURY LOKALNIE 5- Umowa nr 17/DM/2021 w dniach 18.10.-19.10.2021 r zorganizowało dla mieszkańców Piotraszewa i uczestników ŚDS warsztaty kulinarne. T

Ten rodzaj działania  to nie tylko forma aktywnej rekreacji, wzbogacenia umiejętności, ale również wspaniała integracja grupy. W trakcie zajęć grupowych, występuje podział zadań, praca w grupach oraz dążenie do osiągnięcia wspólnego celu. Efektem pracy były pyszne potrawy i wielka satysfakcja.

Udostępnij