Dnia 21.10.2021 r. w związku z realizacją Projektu pn. „Zdążyć z pomocą”, dofinansowanego ze środków Gminy Lubomino, w świetlicy wiejskiej w Lubominie, odbyły się warsztaty „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, w których uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół 
w Lubominie.

            W ramach warsztatów uczniowie nabywali wiedzę na temat oceny sytuacji  i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, zasad powiadamiania służb ratowniczych, oceny podstawowych parametrów życiowych. Poznawali pozycję przeciwwstrząsowa i boczną bezpieczną. Uczyli się zbierania niezbędnych informacji do wywiadu, poznawali zasady teoretyczne oraz trenowali w praktyce resuscytację krążeniowo-oddechową osób dorosłych i dzieci, pierwszą pomoc przy zakrztuszeniu wraz z zatrzymaniem akcji serca. Nabywali wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy przy chorobach wewnętrznych (interna) oraz w urazach. Poznawali aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.

W ramach warsztatów uczniowie zapoznawali się z zasadami działania oraz obsługi Defibrylatora AED ratującego ludzkie życie, przywracającego prawidłową akcję serca poprzez wczesną defibrylację, który zostanie zakupiony w ramach projektu oraz zamontowany w ogólnodostępnym miejscu, dzięki czemu pierwsza pomoc będzie mogła zostać udzielona natychmiast po wystąpieniu zdarzenia zagrażającego życiu ludzkiemu. 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Lubomino  Kwota dofinansowania 7 200,00            

Udostępnij