Dzięki dofinansowaniu ze środków programu mikrodotacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOEWFIO- „Warmia Mazury Lokalnie 5” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, wspólnie z grupą Nieformalną Razem dla Rogóża , której udzieliliśmy osobowości prawnej realizujemy projekt pn.” Razem ratujemy życie ludzkie”.

Celem projektu będzie zakup DEFIBRYLATORA AED, który będzie służył mieszkańcom wsi Rogóż oraz zorganizowanie CYKLU WARSZTATÓW Z I PRZEDMEDYCZNEJ POMOCY. Projekt zostanie przeprowadzony od maja do września br.

Całkowita wartość zadania 9 140,00 zł

Kwota dofinansowania 5 800 zł

Udostępnij