Jak wielka jest miłość wnucząt do dziadków pokazały nam prace nadesłane na konkurs plastyczny
„Portret Moich Dziadków”.

Zorganizowana wystawa pokonkursowa przez Lidzbarski Dom Kultury i nasze Stowarzyszanie jest wyrazem podziękowań wnucząt dla dziadków za to że są, za to że wspierają, poświęcają czas, uwagę
i bezgranicznie kochają. Z pewnością są to prace SERCEM MALOWANE.

Konkurs miał na celu uświadomienie najmłodszemu pokoleniu, ale także przypomnieć nam wszystkim, jak ważna jest rola seniora w życiu rodziny wielopokoleniowej. Uświadomić, że dziadkowie, pradziadkowie są filarem rodziny, skarbnicą wiedzy, tradycji, wspomnień. Poprzez wystawę chcemy również zwrócić uwagę na to, że w pewnym wieku nasi seniorzy stają się mniej zaradni i potrzebują więcej uwagi, ciepła, zrozumienia oraz zapewnienia pomocy i poczucia bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że wsparcie te otrzymają od najbliższych.

Wystawę możemy oglądać w Lidzbarskim Domu Kultury w holu głównym jeszcze przez jakiś czas.

Udostępnij