Diagnoza przemocy

Diagnoza przemocy

Stowarzyszenie działaczy pomocy społecznej „wszyscy razem” przeprowadziło badaniawśród mieszkańców dwóch małych gmin powiatu lidzbarskiego – gm. Lidzbark Warmiński i gm.Lubomino na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W okresie od 24.01.2021r….