Stowarzyszenie Działaczy Pomocy Społecznej Wszyscy Razem,  Uniwersytet III Wieku w Lidzbarku Warmińskim przy współpracy z Lidzbarskim Domem Kultury  serdecznie  zaprasza dzieci z klas I- VIII  do udziału w konkursie plastycznym pn. „ Portret moich dziadków”. 

Bezpośrednim celem konkursu jest promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych  i podkreślenie roli dziadków w życiu każdej rodziny.  Ze zgromadzonych prac zostanie utworzona wystawa w LDK, która będzie stanowiła tło obchodów „ Lidzbarskiego  Dnia Seniora”  przewidzianego na 15.11.2022r. 

            Konkurs jest skierowany do dzieci klasy I-VIII. Każdy uczestnik może przygotować po jednej pracy w formacie  A3 lub A4. Technika prac jest dowolna (bez prac z materiałów sypkich, spożywczych i klejących). Każda praca musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, wiek, nazwa placówki i dane opiekuna wraz z numerem/ adresem kontaktowym.

Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać w terminie do 25.10.2022 roku pocztą  na adres siedziby Stowarzyszenia: Rogóż 38/1, 11-100 Lidzbark Warmiński, lub przekazać do Pani Agnieszki Madzelan w Kamienicy Amfiteatru Miejskiego. Można również skontaktować się z organizatorem konkursu pod numerem 667884162, który zorganizuje odbiór prac ze szkoły.

Informujemy, że prace składane, zrolowane i przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 

Organizator poinformuje szkołę o nagrodzonych i wyróżnionych uczniach oraz przekaże nagrody i dyplomy. Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Za udział w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

W związku z powyższym prosimy o przekazanie informacji dla wychowawców klas I-III oraz nauczycieli plastyki.

                                                                                    Z poważeniem
Prezes Stowarzyszenia               
Monika Damszel

Udostępnij